سازمانی


اهمیت وب سایت برای کسب و کار

یکی از مهم ترین مسائلی که در داشتن وب سایت برای کسب و کار ضرورت دارد فراگیر بودن اینترنت می باشد . در دنیای امروز بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای اینکه بخواهند زمان خود را در ترافیک های خیابانی هدر دهند در منزل خود بمانند و نیازهای خود را از طریق خرید های اینترنتی انجام دهند.

اهمیت واحد حسابداری در سازمان

در سازمان‌ها وظیفه تهیه و تامین این اطلاعات بر عهده حسابداری است و حسابداری مهمترین زبان کسب و کار است که به ما کمک می‌کند تا با استفاده از یک واحد اندازه‌گیری مشترک، یعنی واحد اندازه‌ گیری پولی، بتوانیم منابع استفاده‌ متنوع را اندازه‌ گیری و نتایج به کارگیری آن‌ها را ارزیابی کنیم تا از این طریق برنامه‌ ریزی و مدیریت منابع اقتصادی را..