استاندارد های حسابداری

استاندارد های حسابداری

استانداردهای حسابداری مجموعه‌ای از اصول و رویه‌هایی هستند که حسابدارها باید آن‌ها را رعایت کنند.


این استانداردها در واقع اصول اساسی شیوه حسابداری را تعیین می‌کنند و وجود این اصول برای یکپارچه سازی گزارش‌های مالی ضروری است و تنها گزارش‌هایی قابل قبول هستند که این استانداردها را رعایت کرده باشند.


استانداردهای حسابداری مجموعه‌ای از اصول و رویه های مشترک است که می‌توان آن‌ها را به عنوان معیار و اساس نحوه حسابداری به حساب آورد و در واقع این اصول همچون قوانین و مقرارتی هستند که به حسابدارها می گویند باید چگونه کار حسابداری را انجام دهند.


وجود این استانداردها باعث می‌شود تا همه گزارش‌های مالی معیارهای یکسانی داشته باشند و در کل کشور به یک شکل انجام گیرند.


 معمولاً استانداردهای حسابداری در همه جای دنیا پذیرفته شده و تا حدود زیادی یکسان هستند و در هر کشوری براساس سیاست‌های مالی حسابداری خود، استانداردها و معیارهای خاصی را نیز در نظر می‌گیرد و استانداردهای بین المللی را کمی تغییر می‌دهد.


اما با این حال معمولاً اساس و بنیان همه گزارش‌های مالی در همه جای دنیا یکسان می باشد و به این ترتیب این گزارش‌ها در همه جای دنیا شفاف و قابل اطمینان هستند و به این ترتیب می توان با استفاده از یک نرم افزار حسابداری که با استانداردهای بین المللی سازگار باشد و گزارش‌های مالی را تهیه کرد.

 
استانداردهای بین المللی


استانداردهای بین اللمللی حسابداری یا (IAS) یک معیار اساسی مورد پذیرش همه کشورها است که قوانین و مقررات این استانداردها تمام جنبه‌های مالی یک شرکت همچون دارایی‌ها، بدهی‌ها، در آمدها و موارد مرتبط به آن‌ها را تشکیل می‌دهند و با استفاده از این استاندارد می‌توان صورت‌های مالی همچون ترازنامه مالیاتی را به گونه‌ای تنظیم کرد که شفاف، قابل قبول و یا قابل استناد باشد.


نکته: با اینکه قوانین مالیاتی هر کشور متفاوت است اما وجود استاندارد بین المللی حسابداری باعث می‌شود تا ترازنامه‌های مالیاتی در همه کشورها اساس و قواعد یکسانی داشته باشد.


اهمیت استانداردهای حسابداری

 در صورتی که استاندارد حسابدرای وجود نداشته باشد، مشکلات زیادی در نحوه حسابرسی به شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلف رخ می‌دهد.


 زیرا معیاری برای تهیه گزارش‌های مالی، نحوه محاسبات و صحت آن‌ها وجود نخواهد داشت و از طرفی عدم تطابق گزارش‌های مالی با هم، کار رسیدگی به آن‌ها را بسیار سخت خواهد کرد و به این ترتیب در آینده می‌توان به راحتی گزارش‌ها رو استناد کرد.


از طرفی دیگر سازمان‌های نظارتی نیز می‌توانند با استفاده از گزارش‌های مالی استاندارد به راحتی از اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل کنند.


نکته: این استانداردهای حسابداری هم برای کسب و کارها و هم برای بنگاه‌های بیرونی مانند بانک‌ها یا سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حسابرسی اهمیت بسیار زیادی دارند.

هدف استانداردهای حسابداری


هدف اصلی استانداردهای حسابداری، ایجاد قواعد و اصولی است که همه حسابداران به آن پایبند باشند تا گزارش‌های مالی و نحوه محاسبات آن‌ها برای همه حسابداران و حسابرسان قابل درک باشد و با این حال معمولاً 4 هدف کلی را برای استاندادرهای حسابداری در نظرمی گیرند:


•    درک روش حسابداری مورد استفاده توسط همه حسابداران
•    ایجاد صورت‌ها و گزارشات مالی با فرم مشخص، یکسان و یکنواخت
•    ایجاد معیارها و قواعدی یکسان برای حسابرسی
•    قابل درک بودن گزارشات مالی برای بنگاه‌های بیرونی و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی


 

این استانداردها توسط سازمان حسابرسی کل کشور تدوین و در نسخه‌های چاپی به صورت کتاب در اختیار حسابداران قرار می‌گیرند که معمولاً کتاب استانداردهای حسابرسی و ضوابط حسابداری و حسابرسی هر سال به روزرسانی می‌شوند.


 علاوه بر کتاب اصول و ضوابط حسابداری می‌توان با مراجعه به سایت سازمان حسابرسی در بخش تدوین استانداردها، استانداردهای حسابداری تصویب شده را مشاهده کرد.
 در حال حاضر 41 استاندارد حسابرسی، تصویب شده است که همه حسابداران باید آن‌ها را رعایت کنند که البته متاسفانه بسیاری از حسابداران از این استانداردها اطلاعی ندارند و علاوه بر استانداردهای حسابداری می‌توان استانداردهای حسابرسی مصوب را نیز مشاهده کرد تا از معیارهای سازمان بازرسی کل کشور باخبر شد.