روش ثبت چک صیادی

روش ثبت چک صیادی
همان‌طور که در مقاله چک صیادی گفتیم ثبت چک صیاد از طریق اینترنت بانک و برنامک‌های موبایلی امکان پذیراست، در ادامه مراحل ثبت چک در نرم‌افزار ساد۲۴ توضیح داده شده است:
 

1.    رونویسی برگ چک صیاد
2.    انتخاب گزینه ثبت چک صیاد از منوی نرم افزار ساد۲۴


 منوی برنامه ساد۲۴
1. انتخاب بانک صادرکننده دسته چک از بین ۳۲ لوگوی مربوط به بانک‌های کشور
 انتخاب لوگوی بانک صادرکننده چک
2. انتخاب گزینه ثبت پس از ورود به صفحه سامانه صیاد بانک ملی


 ورود به صفحه سامانه صیاد در بانک ملی
3. وارد کردن تلفن همراه و شماره ملی جهت احراز هویت


 صفحه احراز هویت


4. واردکردن کد تایید پیامکی


 کد ارسالی توسط سامانه صیاد


وارد کردن شماره و رمزپویا کارت مربوط به بانک صادرکننده دسته چک


 وارد کردن اطلاعات کارت بانکی در سامانه صیاد


در این قسمت کد ۱۶ رقمی چک صیاد را وارد کنید


 ورود کد صیاد در سامانه صیاد


ورود اطلاعات چک مانند شماره حساب، شماره سری، سریال، مبلغ و در قسمت توضیحات بابت چه کاری برای مثال “خرید”


 وارد کردن مشخصات چک در سامانه صیاد


وارد کردن نام و کد‌ ملی گیرنده یا گیرندگان


 ورود مشخصات گیرنده چک در سامانه صیاد


در مرحله آخر پس از بررسی مندرجات گزینه ثبت را انتخاب کنید؛ اطلاعات زیر برای شما نمایش داده می‌شود:


نمایش نهایی اطلاعات چک در سامانه صیاد
روش تایید دریافت چک صیادی


بعد از ثبت چک توسط صادرکننده، دریافت کننده چک نیز باید پذیرش یا عدم پذیرش چک صیاد را در سامانه صیاد ثبت کند بدین منظور طی کردن مراحل زیر الزامی است:


دریافت برگ چک از صادرکننده


انتخاب گزینه ثبت چک صیاد از منوی نرم افزار ساد۲۴


انتخاب هر بانکی که درآن حساب داشته و رمزپویای آن فعال می‌باشد از بین ۳۲ لوگوی مربوط به بانک‌های کشوردر سامانه ساد۲۴


انتخاب گزینه تایید یا ردچک پس از ورود به صفحه سامانه صیاد


واردکردن تلفن همراه و شماره ملی جهت احراز هویت


وارد کردن کدی که به تلفن همراه پیامک شده است


وارد کردن شماره و رمزپویا یکی از کارت‌های بانکی دریافت کننده


در این قسمت کد ۱۶ رقمی چک دریافتی را وارد کنید


اطلاعات چک صادرشده به نام شما نمایش داده می‌شود


پس از بررسی اطلاعات وارد گزینه عملیات چک شده و گزینه پذیرش چک را انتخاب کرده و در قسمت توضیحات بابت مثلا “خرید” را وارد کرده و چک دریافتی خود را تایید کنید.


 رد دریافت چک صیاد در برنامه ساد۲۴


 تایید دریافت چک صیاد در برنامه ساد۲۴